Stockholm 2017-06-22

Verksamheten har upphört. 

Stort tack till alla kunder som varit med oss
under vår resa från 2012.

Att som liten uppstickare skicka kylvaror och utmana de stora matkassarna krävde en större ekonomi än vad vi kunde uppbringa och vi har därför tvingats lägga ned verksamheten.

Behöver du komma i kontakt med oss?
Maila till [email protected]